Documentatie-BLT

Documentatie Bluetooth® Classic

[Kies op welke wijze uw browser zgn. ‘Portable Document Files’ (PDF) behandelt: kies open in browser zodat er interactie ontstaat.]

Productblad Bluetooth® (BLT)

In het productblad Bluetooth® vindt u een algemene beschrijving van de otoplatiekentesters die voorzien zijn van een Bluetooth® Classic interface.


Gebruikershandleidingen Bluetooth® testers

Deze algemene handleiding voor het gebruik van de lektesters met Bluetooth®geldt voor alle platforms:

Aanvullende handleiding voor Bluetooth®-testers die worden bestuurd met Android tablets of smartphones:

Aanvullende handleiding voor Bluetooth®-testers die worden bestuurd vanuit Windows 10 onder het Universal Windows Platform (UWP):


Installatiehandleidingen Bluetooth® testers

Er is een installatiehandleiding beschikbaar voor Windows 7, 8.1 en Windows 10.

De nieuwste standaard (classic) software versies (vanaf 3.00) hebben de mogelijkheid om tijdens de installatie automatisch te zoeken naar de juiste communicatiepoort, hierdoor is de installatie een stuk vereenvoudigd. Onder Windows 10 kan ook gekozen worden voor een app onder ‘Universal Windows Platform’ (UWP).

Voor andere platforms is de installatie-informatie onderdeel van de gebruikershandleiding BLT.

Installatiehandleidingen voor Bluetooth®besturingssoftware vanaf v3.00, voor classic app, Engelstalig:

Installatiehandleidingen voor Bluetooth®besturingssoftware voorafgaand aan v3.00, voor classic app, Engelstalig:


Conformiteit