EU Richtlijn-NL

EU richtlijn 2016/425

Vanwege EU-richtlijn 2016/425 van het Europees Parlement en van de Europese Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is er m.b.t. gehoorbescherming op maat een verplichting om een dichtheidtest te registreren. De richtlijn heeft betrekking op op maat gemaakte inwendige gehoorbescherming (oorstuk) waarmee moet worden aangetoond dat er geen geluidslekkage langs het oorstuk plaatsvindt. Meeer informatie over deze richtlijn vindt op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0425&from=NL

De door ons ontwikkelde lektester, doet de dichtheidtest door middel van het uitoefenen van een kleine overdruk (5mB) in de gehoorgang (meatus) tussen trommelvlies (timpani) en het beschermende oorstuk. De app bestuurt de tester via Bluetooth® Low Energy (LE). De test is eenvoudig en snel. De app tekent een grafiek van het drukprofiel tijdens de vijf seconden durende test, zodat de audicien de test kan evalueren. Deze grafiek kan worden opgeslagen (geregistreerd) met naam en datum- / tijdstempel voor elk oor. Op deze manier kan de producent aantonen dat de oorstukjes voor cliënt correct zijn aangemeten en kan de klant aan bv. de werkgever bewijzen dat hij of zij over goede gehoorbescherming beschikt.